Advokátska kancelária
JUDr. Jozefa Dudovičová

IČO: 30 778 191
E-mail:j.dudovicova2@upcmail.sk

E-mail:jd@akdudovicova.sk

Pernecká 37
841 04 Bratislava, SR
Tel.: +421 (2) 65 440 660 - 1
Fax: +421 (2) 65 440 662

Foto - v Karlovej Vsi, Dúbravke, Dlhých Dieloch
Mapa - Karlová Ves, Dúbravka, Dlhé Diely

Advokátska kancelária sa nachádza v Bratislave v Karlovej Vsi na Perneckej ulici č. 37, susediacej s Námestím Sv. Františka, v administratívnej budove v MČ Karlová Ves, kde sa nachádza ohlasovňa pobytu, vedľa nového kostola Sv. Františka.

V prípade použitia MHD je najbližšia zastávka: Miestny úrad Karlová Ves